Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 11.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det Kgl. Magazinhus, bygd på Kongsberg 1720, flytta til Gardermoen i 1913, må fjernast innan 1996.

Korleis vil statsråden gå fram for å bevara dette minnesmerket for ettertida, og kan det tilbakeførast til heimstaden for å bli sett inn i ei naturleg sosial- og kulturhistorisk ramme?"


Les hele debatten