Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Hva er begrunnelsen for at departementet har avslått en søknad om etablering av et privat gymnas i Kristiansand, mens en tilsvarende søknad om etablering i Ålesund er godkjent?"


Les hele debatten