Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "11. juni 1992 ba Stortinget Regjeringen foreta en endring av velferds- lovens paragraf 3, slik at fylkeskommuner ikke gis anledning til å innføre egenandeler for skoleskyss for elever i videregående skole. Hordaland fylkes- kommune ønsker nå å innføre slike egenandeler.

Hvorfor er stortingsvedtaket ikke fulgt opp, og vil statsråden ta noe initiativ for å stanse Hordaland fylkeskommunes planer om å innføre egen- andeler på skoleskyss?"


Les hele debatten