Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Folkemusikklinja på Fagernes videregående skole som er den eneste i sitt slag her i landet, ble etablert i 1988. Den ivaretar og viderefører viktige deler av vår kulturarv helt i tråd med ny generell læreplan.

Hva vil statsråden gjøre for at dette spesielle fagområdet kan bestå etter at Reform '94 er innført?"


Les hele debatten