Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til justisministeren

Datert: 11.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "I forskrifter av 1. januar 1991 ble det innført en bestemmelse som hindrer utenlandske studenter i Norge å få arbeidstillatelse etter avsluttet utdanning her, før etter 5 års opphold utenfor riket. Unntak fra denne bestemmelsen vil først kunne skje når Utlendingsdirektoratet har gitt nærmere retningslinjer. Nåværende praksis gir enkelte uheldige konsekvenser.

Vil det, og i tilfelle når, bli utarbeidet unntaksbestemmelser ved forskrifter?"


Les hele debatten