Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Josephine Nestory Mutembei fra Tanzania mangler 3 semestre på å være ferdig med sitt studium ved Bergen Arkitektskole. Nå trues hun med utkastelse fra Norge. Mutembeis studier er blitt forsinket fordi hun har fått barn i studietiden og fordi studiene har vært dårlig tilrettelagt for studenter fra tredje verden.

Vil justisministeren sørge for at Mutembei gis oppholdstillatelse lenge nok til å fullføre sitt studium?"


Les hele debatten