Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Palestineren Hosne Youssef Obeid ble innvilget opphold som politisk flyktning for halvannet år siden. Han ønsker nå å reise hjem, men nektes utreise og utlevering av pass, uten at han har begått lovbrudd i Norge.

Hva kan statsråden bidra med for å få løst problemet?"


Les hele debatten