Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til barne- og familieministeren

Datert: 03.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): "Gjennom media er jeg gjort kjent med at Barne- og familiedeparte- mentet vurderer å oppheve forskriftene for merking av lærvarer, tekstil- varer og klær av 26. mars 1984.

Hvordan ser statsråden på dette?"


Les hele debatten