Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Flere ansatte i barnevernet har uttalt bekymring for at det er blitt en nedgang i omsorgsovertakelser av barn og dermed også ledige barnehjems- plasser etter at den nye loven trådte i kraft.

Deler statsråden bekymringen til barnevernansatte som setter egne arbeidsplasser foran hensynet til barn og foreldre, eller er hun glad for at den bedrede rettssikkerhet har redusert behovet for omsorgsovertakelser?"


Les hele debatten