Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av helseminister Werner Christie

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Undersøkingar ved Universitetet i Trondheim, omtala i Aftenposten 3. november 1993, fortel oss at heile 180 000 kvinner får anoreksia/bulemi. Og problemet er sterkt aukande, særleg hjå yngre jenter.

Kva for konkrete tiltak vil helseministeren setje i verk for at desse gruppene kan få eit høveleg behandlingstilbod?"


Les hele debatten