Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Datert: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Statens Forurensningstilsyn har nylig slått fast at Oslo-lufta er verre enn antatt. 125 000 Oslo-borgere utsettes for helseskadelige konsentrasjoner av nitrogendioksid. Nye undersøkelser tyder på at svevestøv er langt farligere enn tidligere antatt. Næringslivet taper årlig 100 mill. kroner på sykefravær som følge av dårlig luft. Hovedkildene til forurensningen er svevestøv fra biler og utslipp fra biltrafikk og fyring.

Hvilke tiltak vil bli satt i verk for å bedre Oslo-lufta?


Les hele debatten