Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "I forbindelse med inngåelsen av EØS-avtalen fikk EF tilsagn om 6 000 tonn torsk for 1993. Denne kvoten skal nå overføres til norske fiskere. Sammen med en tredjelandskvote og en russisk kvote på til sammen 2 200 tonn, er det totalt 8 200 tonn til omfordeling.

Vil fiskeriministeren ta initiativ til at disse kvotene som nå blir ledig for 1993 i sin helhet omgående blir overført til kystflåten og fordelt?"


Les hele debatten