Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 10.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Relokaliseringen av Dragonregimentet/Jegerskolen/Teknisk verksted (SDR/HSJ/TTV) til Åmot krever at store, private eiendommer blir overdratt. Grunneierne ønsker makeskifte med staten. Direktoratet stilte seg positivt til makeskifte i styrevedtak 9. desember 1991. Etter snart 2 år uten konkret oppfølging av vedtaket, føler grunneierne at tiden er i ferd med å løpe ut.

Kan statsråden medvirke til at skogeierne snarest får bindende tilbud om makeskifte?"


Les hele debatten