Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.12.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Norges rolle i Oslo-prosessen og Rigoberta Menchus fredspris, forplikter til oppfølging. For å skape fred i Guatemala må tvangs- rekrutteringen til miltæret avvikles, sivilpatruljene oppløses og militære overgrep mot befolkningen straffeforfølges. De folkelige organisasjonene må sikres deltakelse i fredsprosessen.

Hvilke konkrete tiltak akter Den norske regjeringen å iverksette framover for å bidra til at dette skjer?"


Les hele debatten