Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Det er i store deler av kommune-Norge uro over manglende samsvar mellom innføring av nye reformer og pålegging av nye oppgaver fra statens side over til kommuner og fylkeskommuner og de økonomiske midler som stilles til rådighet i forbindelse med gjennomføringen.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for kommuner og fylkeskommuner?"


Les hele debatten