Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): North Cape Hotels AS øker i år prisen for adgangen til Nordkapp til kr. 175,-. Nordkapp er utmark i friluftslovens forstand.

Vil statsråden gripe inn for å hindre North Cape Hotels AS' avgift for alminnelig adgang til utmark på Nordkapp med hjemmel i friluftsloven?


Les hele debatten