Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Elektrobransjens Samarbeids- og Utviklingsorgan, Telemark har tatt initiativ til å skaffe 12 automatikerelever lærlingeplass. Dette prosjektet har hittil ikke latt seg realisere på grunn av fylkeskontorets manglende medvikning.

Er kommunal- og arbeidsministeren villig til å se på regelverket slik at økonomiske midler fra arbeidsmarkedsetaten kan brukes mer fleksibelt?"


Les hele debatten