Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Reglane i den nye kommunelova om inhabilitet for kommunalt tilsette, spesielt i budsjettsaker, har ført til ulik fortolking og praksis i mange kommunar.

Vil statståden ta initiativ til avklaring med sikte på meir lik og rett bruk av lovverket i kommunesektoren?"


Les hele debatten