Spørretimespørsmål fra Børre Rognlien (H) til samferdselsministeren

Datert: 18.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Børre Rognlien (H)

Spørsmål

Børre Rognlien (H): "Mange innbyggere i Oslo, spesielt blant de 100 000 i Groruddalen, er svært opptatt av hvordan innflygningstraseene til den nye hovedflyplassen på Gardermoen vil bli lagt. Samferdselsdepartementet opplyste sommeren 1992, at endelig flymønster først ville bli fastlagt med bakgrunn i luftroms- simuleringer etter et utbyggingsvedtak.

Kan samferdselsministeren nå bekrefte at hovedinnflygningstraseen ikke vil bli lagt over Norges tettest befolkede område?"


Les hele debatten