Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 18.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "I tidsskriftet "Brann og sikkerhet" nr. 7 1993 sier brannsjefen i Hvaler kommune at folk ikke vil ha noen muligheter til å overleve dersom det skulle oppstå bilbrann i Hvaler-tunnelen. Det fremgår også at sikker- hetstiltakene i tunneler i Sveits og Italia er langt bedre enn i våre hjemlige tunneler.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å øke sikkerheten i norske veitunneler?"


Les hele debatten