Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 30.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "NSB ønsker å modernisere togframføringen på Sørlandsbanen. Det planlagte stoppmønsteret innebærer at Aust-Agder fra våren 1994 kun får en stasjon med ekspresstogstopp, nemlig på Nelaug.

Mener samferdselsministeren at en slik tilbudssanering er framtidsrettet politikk og i tråd med Stortingets vilje, uttrykt blant annet i Innst. S. nr. 212 for 1992-93?


Les hele debatten