Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): I Telemark er det satt i gang et pionerprosjekt for å hjelpe narkomane tilbake til normalt liv. "Sluseprosjektet" er et samarbeidsprosjekt mellom trygdekontor, fengselsvesen, arbeidsmarkedsetat, kriminalomsorg i frihet og skoleverket. Det startet opp i april 1996, og er således fortsatt i en startfase. Nå står dette prosjektet i fare for å bli lagt ned fordi departementet bare vil gi tilskudd til prosjektet for første halvdel av 1997.

Hvorfor vil ikke departementet bidra til gjennomføringen av dette pionerprosjektet?


Les hele debatten