Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I innst. S. nr. 25 for 1992-93 om Televerkets organisering sier komiteens flertall at "ikkje fleire enn høgst nødvendig av dei tilsette bør førast over til TNM. Overføringane må ikkje skje før personalets arbeids- funksjonar er opphøyrde.".

Mener statsråden, ut fra den høge innleie av arbeidskraft og økt bruk av overtid i Televerkets basisorganisasjon, at komiteflertallets premisser er fulgt opp?"


Les hele debatten