Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Vegdirektoratet har sløyfa rabatt for honnørreisande og militære ved fastsetting av takstar på bomveg for Skålavegen og Krifast i Møre og Romsdal. Dette inneber prisauke for desse i høve til tidlegare fergetakstar.

Vil departementet revurdere standpunktet i denne saka?"


Les hele debatten