Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Fauske videregående skole, yrkesfag, går til ekstraordinære tiltak fordi skolevalget i høst ga det lovlige og registrerte partiet "Stopp inn- vandringen" ca 20% av stemmene. Skolen vil "rettlede" sine elever i politikk fordi de er uenige i innvandringspolitikken.

Mener statsråden at skoleverket skal innføre ekstraordinære tiltak for en holdningsendring fordi et parti får uakseptabelt mange stemmer ved et skolevalg?"


Les hele debatten