Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Rettslære er det eneste av samfunnsfagene i videregående skole, allmennfaglig studieretning som ikke utløser tilleggspoeng for fordypning. Samtidig er det et meget nyttig fag som fremmer både logisk tenkning og kritisk vurdering, i tillegg til å gi elevene kunnskap om mange viktige lovregler.

Vil statsråden sørge for at reglene endres slik at rettslære tas inn som et av fagene som kan utløse tilleggspoeng?"


Les hele debatten