Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): Høgskolen i Stavanger har i dag unntak fra normalreglementet for høgskoler og universiteter med et eksternt flertall i styret.

Hvilket standpunkt vil statsråden innta når det gjelder den framtidige styresammensetning ved Høgskolen i Stavanger?


Les hele debatten