Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Frå lærarhald er det kome sterke reaksjonar på den nynorske utgåva av Mønsterplanen for grunnskulen. Utgåva inneheld fleire språklege feil. Ho låg heller ikkje føre til same tid som bokmålsutgåva.

Vil statsråden syta for at nynorskskulane får ei ny og rett utgåve av Mønsterplanen?"


Les hele debatten