Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kulturministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 08.12.1993 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Kulturdepartementet ønsker å gi Galleri F15 bevilgninger i forbindelse med overgang til knutepunktinstitusjon i 1995. Galleriets besøkstall er synkende, og det er blitt en økonomisk belastning for Moss kommune og Østfold fylkeskommune. Familien Brandstrup vil drive galleriet privat og samtidig garantere mangfold og høy kunstnerisk kvalitet.

Mener statsråden Galleri F15 kan få status som knutepunktinstitusjon og drives privat?"


Les hele debatten