Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til justisministeren

Datert: 25.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av justisminister Grete Faremo

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "I spørretimen 3. november 1993 opplyste justisministeren at det er en prioritert oppgave for Oslo politikammer å etterforske overfallet på blant annet Mogens Glistrup og at almenne hensyn ville kreve påtale. I VG 24. november 1993 hevdes det at intet er gjort med saken.

Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at politiet prioriterer opprettholdelsen av ytringsfriheten?"


Les hele debatten