Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til handelsministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Norske ferdighusprodusenter har en viss levering til utlandet, blant annet til Tyskland. Næringa sjøl mener det ligger et stort markedspotensiale her, men at markedsføringsressursene er for dårlige til at man får god nok uttelling.

Vil statsråden bidra til at det blir tilført tilstrekkelige ressurser gjennom blant annet Norges Eksportråd og Nor Build slik at det her kan skapes større produksjon og sysselsetting?"


Les hele debatten