Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 19.11.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Ved behandling av rusmiddelmeldinga pekte flertallet på at det er et særskilt behov for å verne fosteret mot skader som påføres ved morens rusmiddelmisbruk.

Når vil statsråden fremme forslag om å endre sosiallovens § 6.2 slik at den utvides til også å gjelde fosterets helse?"


Les hele debatten