Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Datert: 19.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): "Det norske ventelistesystemet har enno ikkje nådd dei oppsette måla. Det vert hevda at pasientar utan garanti får urimeleg lang ventetid.

Er dette rett og kva tiltak vil helseministeren eventuelt setja i verk for å løysa dette problemet?"


Les hele debatten