Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 19.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Jeg hilser med glede Regjeringens satsing på å få 80 pst. av befolk- ningen røykfri innen år 2000. Spesielt er det viktig at barn får et røyk- fritt oppvekstmiljø.

Vil statsråden vurdere å øremerke en del av tobakkavgiften til å forebygge røyking?"


Les hele debatten