Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til helseministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Stortinget vedtok for flere år siden å igangsette videreutdanning i operasjonsteknikk for hjelpepleiere. Til tross for at flere sosialministre har bekreftet at vedtaket skulle iverksettes, er dette ennå ikke gjennom- ført.

Hva vil statsråden gjøre for å få denne utdanningen i gang?"


Les hele debatten