Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til helseministeren

Datert: 02.12.1993
Fremsatt av: Berit Skaug (Sp)
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "I forbindelse med EØS-avtalen skal det tre i kraft nye forskrifter om grossistvirksomhet med legemidler.

Vil departementet i disse forskriftene sørge for at legemiddelgrossistene skal være landsdekkende og ha et fullsortiment, slik at apotekene i distriktene vil få samme betingelser som apotek i sentrale strøk og at det vil være lik legemiddelpris til forbrukerne over hele landet?" (Tatt opp av Berit Skaug)


Les hele debatten