Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til helseministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "I spørretimen 12. mai 1993 stilte jeg spørsmål til helseministeren angående mammografiscreening. Telemark er et fylke som fortsatt er interessert i å bli prøvefylke. I budsjettet for 1994 er det vedtatt 25 mill. kroner til mammografiscreening i 3 fylker.

Har helseministeren bestemt hvilke fylker som skal få et slikt tilbud?"


Les hele debatten