Spørretimespørsmål fra Jan Otto Fredagsvik (A) til fiskeriministeren

Datert: 25.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Jan Otto Fredagsvik (A)

Spørsmål

Jan Otto Fredagsvik (A): "Norske Fiskeoppdretteres Forening henstiller til norske myndigheter om umiddelbart, og senest fra og med 1. januar 1994, å innføre produksjons- begrensninger for laks og ørret.

Hvordan stiller fiskeriministeren seg til denne henstillingen, og hvilke andre tiltak kan være aktuelle for å hindre overproduksjon med derav fallende priser og anklager om dumping fra EF-hold?"


Les hele debatten