Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til fiskeriministeren

Datert: 03.12.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen skaper prispress og vanskeligheter særlig for de mindre produksjonsanleggene.

Hvilke virkemidler kan være aktuelle for å skape bedre balanse i markedet slik at en unngår ulønnsom produksjon og uheldige struktur- endringer i denne næringen?"


Les hele debatten