Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 25.11.1993
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 08.12.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Under øvelse "Minibrigg" i høst ble det under manøvrering med strids- vogner i indre Troms påført terrenget betydelige ødeleggelser. Dette skjer til tross for at avdelingene er pålagt å ta strenge natur- og miljøhensyn.

Hva kan statsråden gjøre for å hindre at en for fremtiden påfører naturen slike helt uakseptable skader?"


Les hele debatten