Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 15.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I delrapport til Europautgreiinga er det vist til at for å kartleggje virkningane for næringsmiddelindustrien ved eit EF-medlemskap, vart konsulentfirmaet Rebild Marketing Management A/S og Fagbevegelsen sitt senter for forsking engasjert.

Rapporten frå FAFO er offentleg, men når vil departementet offentleg- gjere rapporten frå Rebild Marketing Management A/S?"


Les hele debatten