Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til landbruksministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): "Statsskog SF har fått fullmakt til å selja nokre av statsskogane. Salet har gått tregt.

Vil landbruksministeren bidra til at fleire bønder kan få overta statsskogar og dermed oppnå eit tryggare driftsgrunnlag for sine bruk?"


Les hele debatten