Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.12.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Av Norway Crafts årsberetning for 1992 går det frem at styret i stiftelsen har vedtatt å gå til erstatningssak mot en lavpriskjede på vegne av Telemark Handverksentral A/S.

Er lavpriskjeden det siktes til, Adelsten, som har vel 1 300 ansatte i Norge, og mener statsråden det er riktig at en offentlig opprettet stiftelse skal gå til erstatningssak som rammer lønnsomme norske arbeidsplasser?"


Les hele debatten