Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Bruk av korttidskontraktar og utleigeverksemd grip stadig mer om seg mellom anna i oljeverksemda. Dette bryt med arbeidsmiljø- og sysselsettings- lova og undergrev arbeidaranes tilsettingsvilkår.

Kva vil statsråden gjera for å stoppe den ulovlege praksisen med utleigeverksemd som nå utvikler seg?"


Les hele debatten