Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Gassulykken på Langøya utenfor Holmestrand i april 1993 vakte sterke reaksjoner over hele landet. Det har senere, jf. diverse avisopplag, også vært utslipp til sjøen. Dette er brudd på konsesjonsbestemmelsene, som Statens forurensningstilsyn skal kontrollere blir fulgt.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp de konsesjonsbestemmelsene han selv har satt, slik at lokalbefolkningen for framtida kan føle trygghet der de bor?"


Les hele debatten