Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til miljøvernministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Helleristningene i Østfold er i ferd med å bli ødelagt, dels av forurensing av luft og vann og dels av mennesker. Om det ikke settes i verk tiltak, gjennom tverrfaglig forskning, forsøk og vernetiltak, står berg- kunsten i alvorlig fare.

Hva vil miljøvernministeren gjøre med saken?"


Les hele debatten