Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (SV) til kulturministeren

Datert: 10.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (SV): "Direktør Henrik Andenæs har ein etterlønsavtale/"fallskjerm" som gjev han 780 000 kroner den dagen han slutter i LOOC. Andre tilsette får 1 månad etterløn pr. år dei har arbeidd i selskapet. I motsetnad til Andenæs kjem mange av desse truleg til å vera arbeidslause etter OL.

Vil kulturministeren ta initiativ i høve til LOOC, for å sikra dei tilsette meir like vilkår?"


Les hele debatten