Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Halvparten av barna ved Hokksund barnesykehus har forlengst passert aldersgrensen for opphold ved institusjonen. Situasjonen er med andre ord den samme som for syv år siden. En samlet sosialkomite har bedt helse- ministeren ordne opp i disse uverdige forhold.

Når og på hvilken måte vil statsråden ordne opp i dette?"


Les hele debatten