Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til helseministeren

Datert: 10.12.1993
Fremsatt av: Sonja Irene Sjøli (H)
Besvart: 15.12.1993 av helseminister Werner Christie

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I St.meld. nr. 25 for 1992-93 Om mennesker og bioteknologi sier Regjeringen at den vil ta initiativ til en ny konsensuskonferanse om ultra- lyd av gravide for å vurdere det medisinske omfang, de etiske problemer og vurdere den medisinske nytteverdien av ultralyd av alle gravide.

Hvor langt har Regjeringen kommet med planleggingen av en ny konsensus- konferanse og i det videre arbeidet med disse spørsmålene?" Tatt opp av Sonja Sjøli


Les hele debatten