Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 16.12.1993
Besvart: 12.01.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Det skjer stadig omleggingar av travspelet.

Kven meiner landbruksministeren bør ha konsesjon for å drive totalisatorspelet i framtida?"


Les hele debatten